RSS

Kwatery i noclegi Chorwacja

Hotele, domostwa i kempingi podstawą chorwackiej turystyki.

Prywatne kwatery Chorwacja – popatrz tutaj

Hotele Chorwacja – popatrz tutaj

Zakwaterowanie na wyczarterowanych statkach w Chorwacji – popatrz tutaj

W trzech rodzajach komercyjnego zakwaterowania turystystów -hotelach, kempingach i kwaterach prywatnych w zeszłym roku przebywała największa część 83,5 procent z łącznej liczby 10,6 milionów turystów, którzy odwiedzili Chorwację a w tych rodzajach zakwaterowania zrealizowano 85,1 procent ze wszystkich 56,41 milionów zrealizowanych noclegów.  Według danych Głównego Urzędu statystycznego, łącznie w tych trzech rodzajach zakwaterowania w zeszłym roku przebywało 8,85 miliona turystów, osiągając liczbę 48 milionów noclegów, przy czym hotele i kwatery prywatne zanotowały wzrost zarówno pod względem liczby turystów jak i noclegów podczas gdy do kempingów przybyło nieco więcej turystów a liczba noclegów była podobna do tej z 2009 roku.

Do Hoteli przybyło najwięcej turystów, prawie 40 procent z łącznej zeszłorocznej liczby czyli 4,13 milionów co stanowi 5,3 procenta więcej od poprzedniego roku. Podobny wzrost od 5,2 procent w hotelach w zeszłym roku zanotowano liczbą 14,91 milionów noclegów co stanowi 26,4 procent wszystkich zeszłorocznych noclegów i tym samym hotele znalazły się na drugim miejscu po liczbie łącznych noclegów tuż za kwaterami prywatnymi. Pomimo że z kwater prywatnych (domostwa-pokoje do wynajęcia, apartamenty, domy wypoczynkowe, kempingi) skorzystało mniej turystów niż z hoteli ich 2,68 millionow z liczbą 19,39 milionów noclegów lub łącznym udziałem od 34,3 procent ten rodzaj zakwaterowania znajduje się na pierwszym miejscu. Zakwaterowanie prywatne w zeszłym roku zanotowało wzrosty liczby turystów i noclegów w liczbie 3,1 procent i 3,2 procent w porównaniu z 2009 rokiem.

Kempingi znajdują się na trzecim miejscu z 2,04 milionów przyjazdów co stanowi 1,1 procent więcej i z 13,7 milionów noclegów (udział w wysokości 24,2 procent), co znajduje się na poziomie roku 2009. Te trzy główne rodzaje zakwaterowania śledzą także osiedla turystyczne do których przybyła podobna liczba turystów jak w roku 2009, czyli 434,5 tysięcy, ale z liczbą 2,79 milionów noclegów znajdują się w nieznacznym spadku w liczbie 1,5 procent. Wśród innych rodzajów noclegów większe wzrosty, o 8,8 procent w przyjazdach i 14,3 procent w noclegach zanotowały hostele z liczbą 134 tysięcy przyjazdów i 434,3 tysiącami noclegów jak i apartamenty (w obrębie kolektywnych zakwaterunkowań ) do których przybyło 16,5 procent więcej turystów lub 118,6 tysięcy, osiągając liczbę 792,5 tysięcy lub 17,3 procent więcej. Największy procentowy wzrost w zeszłym roku w wysokości prawie 83 procent w przyjazdach i 90,8 procent w noclegach miały domy wypoczynkowe z liczbą prawie trzech tysięcy turystów i 21,2 tysiącami noclegów.

Skomentuj ten artykuł